IPA HBŽ

Objavljeno: 11.01.2016 11:17

 

Skupština kluba donijela je odluku o promjeni članova Upravnog odbora kluba

Skupština regionalnog kluba IPA Hercegbosanska županija održana 17.04.2015.godine donosi :O D L U K A


I


Skupština kluba donijela je odluku o promjeni članova Upravnog odbora kluba. Upravni odbor čine :


Upravni odbor


Tino Krivić – predsjednik

Tomislav Karadža – tajnik

Adis Đonlagić – Rizničar

Midhad Semanić – zapisničar

Velislav Kovač – član

Mijo Mašić – član

Krešimir Sliško – član


II


Upravni odbor ima mandat do 17.04.2019.g. kada će biti održana skupština kluba .


III


U skladu sa propisima potrebito je izvršiti promjene u registru udruga u Ministarstvu , Uredu za statistiku , te deponirati potpise u banci.


IV

Primopredaja arhive i pečata udruge realizirat će se po izvršenim radnjama iz točke III .


V


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.Livno,  17.04.2015.godine                   

Tajnik IPA HBŽ

Jozo Krešo