IPA HBŽ

Objavljeno: 06.09.2019 12:30

 

POZIV ZA SKUPŠTINU IPA HBŽ                                       SERVO PER  AMIKECO- SLUŽITI KROZPRIJATELJSTVO

 

 

                                                                                              ČLANOVIIPA HBŽ - svima

 

 

POZIVNICA ZA SKUPŠTINU

 

            Temeljem članka 25. StatutaRegionalnog kluba IPA Hercegbosanska županija i odlukom Upravnog odbora sazivam Izvještajnu, redovitu i izbornu skupštinu RK IPA HBŽ.

            Zasijedanje skupštine je 14.09.2019.godine ( subota ) u 16,00 sati u restoranu kod Pilića u Kazagincu, kuća na brani Buškog jezera. Napominjemo da se taj dan na istoj lokaciji održava IV. Humanitarni malonogometni turnir.

 

            Dnevni red Skupštine:

 

            1.Razmatranje i usvajanje zapisnikasa predhodne sjednice Skupštine.

            2. Razmatranje i usvajanje dnevnogreda Skupštine RK IPA HBŽ.

2.Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Upravnogodbora RK IPA HBŽ za 2015. , 2016. , 2017. i 2018. godinu.

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odborao radu RK IPA HBŽ za 2015. , 2016. , 2017. i 2018. godinu.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana iprograma rada RK IPA HBŽ za 2019. godinu.

5. Izvješće povjerenstva  za izbore i verifikaciju delegate.

6. Izbor predsjednika, upravnog odbora, nadzornogodbora i suda časti RK IPA HBŽ

7. Razno i rasprava i donošenje smjernica za rad RKIPA HBŽ.

8. Obraćanje novoizabranog predsjednika

9. Zaključivanje Skupštine

 

            Materijali za skupštinu mogu sepreuzeti kod predsjednika ili na sam dan održavanje skupštine.

 

            Temeljem članka 25. St. 2. StatutaRK HBŽ skupštinu čine svi redoviti i pridruženi članovi regionalnog kluba.

 

            POZIVAMO SVE ČLANOVE RK IPA HBŽ DA PRISUSTVUJU SKUPŠTINII TURNIRU. 

         Tijekomturnira biti će roštilj, a naveče čorba i pečena janjetina i naravno piće.

 

RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU

 

 

SERVO  PER AMIKECO