IPA HBŽ

Što je IPA?

 

Međunarodno policijsko udruženje IPA (International police association) je strukovna organizacija policajaca – udruga građana, koja okuplja više od 380.000 članova organiziranih u 62 države.


62. država je BiH, primljena u punopravno članstvo 2012.godine u Izraelu.


IPA je jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor


IPA je politički i poslovno potpuno neovisna i nevezana za niti jednu drugu udrugu ili instituciju


IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava


IPA je registrirana na temelju svojih ciljeva pri Vijeću Europe sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.Šta želi IPA?


 • njegovati prijateljske odnose i međusobnu pomoć između službujućih policajaca u zemlji i inozemstvu

 • olakšati razmjenu iskustava na policijskom području i podupirati međunarodnu policijsku suradnju
 • sa svojim javnim djelovanjem pozitivno utjecati na odnose između policajaca i građana

 • posredstvom strukovnih putovanja i susreta na skupovima proširiti znanja svojih članova i poboljšati razumjevanje za probleme drugihŠta nudi IPA?


 • široki program usavršavanja u okviru seminara i razmjene informacija

 • lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna usavršavanja i druge susrete na svim poljima
 • studijska i druga putovanja u druge zemlje

 • godišnji međunarodni susret u jednoj od država za mlade članove IPA-e, te druge susrete članova IPA-e
 • mogućnost upoznavanja policijske opreme i iskustava policajaca kolega bez obzira na nacionalnost, službeni rang ili naziv pomoć policajcima, članovima IPA-e i njihovim obiteljima ako se bez svoje krivnje nađu u problemima ili u krizi

 • besplatno prenoćište u domovima (penzionima) IPA-e u inozemstvu (kasnije i u zemlji) te popuste u brojnim hotelima

 • besplatan protok informacija na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj raziniIPA je međunarodna nepolitička strukovna organizacija policajaca, koja nije vezana za niti jednu drugu organizaciju ili instituciju: preko udruženja članovi razmjenjuju informacije i strukovna iskustva. Namjera IPA-e je između ostalog da s javnim djelovanjem policajaca pozitivno utječe na odnose između građana i policajaca. IPA nudi pomoć članovima i članovima njihovih obitelji koji nađu u problemima i krizi.


SERVO PER AMIKECO /SLUŽITI KROZ PRIJATELJSTVO