IPA HBŽ

Objavljeno: 10.01.2020 13:58

 

Lov IPA Brodsko-Posavska


     

 BOŽIĆNI GOSTINSKI LOV –IPA BRODSKO-POSAVSKA

 

U organizaciji IPA Brodsko-Posavska, 21.12.2019. godine u državnomlovištu Trstika u Lonjskom polju održan je Božićni gostinski lov. Lovu se odazvao veliki broj IPA klubova, pored domaćina tu su bili lovci iz IPA Dubrovačka, Splitskodalmatinska, Primorskogoranska, Zagrebačka, Osječkobaranjska i tri člana naše IPA, kao i drugi IPA prijatelji iz Brodskoposavske županije.

Našu IPA predstavljali su lovci Jozo Popović, Dejan Borković i MarioVidović koji su uspjeli od  50-tak lovacauspjeli uzeti i jedan trofej. Nakon lova organizatori su pripremili lovačku večer uz pjesmu i naravno vrhunsku hranu.

Zahvaljujemo se našem prijatelju Mati Brekalu koji nas drugu godinupoziva na Božićni gostinski lov.

lov_ipa_sb_1.jpg

lov_ipa_sb_2.jpg

lov_ipa_sb_3.jpg

lov_ipa_sb_5.jpg

lov_ipa_sb_4.jpg